În atenția elevilor claselor a VIII-a

În atenția elevilor claselor a VIII-a

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) – anul școlar 2019-2020 – a fost actualizată

OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

ORDIN nr. 4.267/841/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2020-2021

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020-2021