Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021

Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021

În atenția părinților / tutorilor legal instituiți / împuterniciți legali

Având în vedere Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021 aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020, comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021 din Școala Gimnazială Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanța va programa prin apel telefonic / email, de comun acord cu părintele / tutorele legal instituit / reprezentatul legal al copilului / copiilor ce urmează a fi înscris / înscriși, intervalul orar și ziua când se poate prezenta acesta la sediul unității în vederea completării / validării cererii de înscriere și a depunerii dosarului cu documentelor necesare, în cazul în care s-a / s-au făcut înscrierea / înscrierile on-line. …detalii