Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Istoric

Şcoala Gimnazială nr.7 „Remus Opreanu” Constanţa îşi are rădăcinile în perioada de început a secolului XX. Ca orice şcoală, a funcţionat iniţial cu învăţământ primar, din care s-a dezvoltat cel gimnazial.Deţinând o arhivă ce datează din anul şcolar 1917-1918, există dovada faptului că atunci funcţiona ca Şcoală primară mixtă Anadalchioi – dirigintă Elena Răducănescu, având la clasa I 50 de elevi, la a II-a 8 elevi, la a III-a 10 elevi, iar la clasa a IV-a o elevă.Deschiderea cursurilor şcolii după înapoierea din refugiu s-a făcut la 22 decembrie 1918. Ea apare ca Şcoală primară de tip urban, Comuna Anadalchioi, judeţul Constanţa.


  • În Matricola nr.3 / 1919-1920 apare cu titlul Şcoala primară de băieţi
  • În Matricola nr.8 / 1924-1925 apare ca Şcoala primară de băieţi, Comuna Anadalchioi, judeţul Constanţa.
  • În 1926 este numită Şcoala nr.10, Şcoala primară de băieţi, suburbia Anadalchioi Constanţa.
  • În anul 1929 funcţiona cu două săli de clasă, ca Şcoala primară nr. 10, Cartier Anadalchioi Constanţa.
  • În anul 1936 se numeşte Şcoala primară mixtă nr. 11 Constanţa.
  • Din anul 1951 devine Şcoala elementară nr.11 mixtă Constanţa, situată pe strada Titu Maiorescu, nr. 28, cu 9 săli de clasă şi 285 de elevi, având ca director pe Zincă Ion.
  • Școala primește denumirea de „Școala de 7 ani mixtă nr.7” la 1 octombrie 1954.
  • Din 1966, ca urmare a construirii unui nou local , școala va funcționa la adresa actuală, strada Adamclisi, nr. 4.
  • În data de 28 noiembrie 2006, primește denumirea de Școala cu clasele I-VIII „Remus Opreanu”, după numele primului prefect al Dobrogei de la revenirea la Patria Mamă în 1878.