Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Misiunea si viziunea școlii

VIZIUNEA ŞCOLII

Pornind de la ideea că dezvoltarea personală a fiecărui individ trece prin educație și cultură, Scoala Gimnazială nr.7 “Remus Opreanu” Constanța, oferă șanse egale tuturor elevilor de a avea acces la o educație de calitate, absolvenți bine educați și informați, cu un sistem de gândire bine conturat, putându-se adapta ușor la cerințele vieții sociale, reușind să formeze din fiecare copil un cetățean european democratic și performant.

 

MISIUNEA ŞCOLII

Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să poți să vezi foarte departe.    (C.Brâncuși)

Școala Gimnazială nr.7” Remus Opreanu” își propune:

 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală, exprimate prin capacitatea de comunicare, capacitatea de înţelegere şi de promovare a valorilor morale;
 • Dezvoltarea deprinderilor necesare muncii în echipă;
 • Cultivarea unei gândiri logice şi creative, dezvoltarea capacităţii de transfer de cunoştințe şi abilităţi între discipline, stimularea interesului pentru cunoaştere;
 • Dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor;
 • Dezvoltarea simţului practic, etic şi estetic;
 • Educarea civică;
 • Identificarea propriului sistem de valori în vederea autoevaluării şi autodescoperirii.

 Misiunea va fi îndeplinită prin:

 • Dezvoltarea şi diversificarea de curriculum şcolar;
 • Asigurarea coerenţei inter- şi transdisciplinare;
 • Adaptarea materiei la vârsta, preocupările, interesele şi aptitudinile elevilor;
 • Adaptarea la realitatea cotidiană, la problemele şi întrebările elevilor;
 • Orientarea învăţării spre formarea capacităţilor intelectuale şi practice;
 • Modernizarea bazei material;
 • Obţinerea de performanţe;
 • Punerea în valoare a potenţialul elevilor noştri, apţi de colaborare, competiţie şi performanţă.