Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

ROI

ROI – Regulamentul de ordine interioară – Școala Gimnazială nr.7 ”Remus Opreanu” Constanța – 2023-2024
ROFUIP – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Anexa la OMEN 5447 din 2020 )