Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Plan Erasmus

PLANUL ERASMUS

Mottoul Scolii Gimnaziale nr.7 “Remus Opreanu” Constanta este „Scoala care te invata sa inveti”, ceea ce exprima viziunea noastra despre rolul pe care il avem. Ne dorim ca toti participantii la proiectele Erasmus+ sa foloseasca pe viitor toate resursele pe care le acumuleaza in cadrul proiectelor si sa se integreze cu usurinta in societate, sa se implice in viata profesionala si socio-culturala din Uniunea Europeana.

 

ȚINTE STRATEGICE GENERALE:

  1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii

 Opțiunile strategice:

 Proiectarea riguroasă a tuturor activităţilor privind cadrul asigurării calităţii în educaţie;

 Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională.

  1. Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor și promovarea inovației ca metodă de stimulare a creativității

Opțiunile strategice:

 Oferta educațională diversificată intercurriculară, intracurriculară și transcurriculară.

  1. Inițiere în comunicarea informatizată a elevilor

Opțiunile strategice:

 Modernizarea spațiului destinat inițierii informatice;

 Accesul la comunicarea informatizată/ internet;

 Dezvoltarea unei oferte curriculare și extracurriculare dedicată utilizării calculatorului și a internetului.

  1. Educația pentru competiție

Opțiunile strategice:

 Realizarea unui cadru necesar stimulării competiției atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere educațional: participarea la concursuri și olimpiade școlare.

  1. Promovarea imaginii școlii în comunitate

Opțiunile strategice:

 Creșterea prestigiului Școlii Gimnaziale nr.7 “Remus Opreanu” Constanta prin promovarea imaginii școlii (rezultatele obținute ca performanțe școlare și ca premii la concursuri extrașcolare) prin colaborarea cu mass-media locală;

  1. Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene

Opțiunile strategice:

 Creşterea cu 30% a numărului de proiecte aprobate în anul 2030, faţă de 2020

 Promovarea conceptului de ŞCOALĂ DESCHISĂ COMUNITĂȚII.

 

OBIECTIVELE COOPERARII EUROPENE

  1. Perfectionarea si eficientizarea competentelor digitale ale personalului didactic si auxiliar, precum si ale elevilor din scoala noastra
  2. Optimizarea practicilor incluzive si de sustinere a diversitatii in scoala noastra
  3. Dezvoltarea spiritului civic in comunitatea noastra scolara si locala prin exercitarea cetateniei active