Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

C.D.I.


Norme C.D.I.

Accesul în CDI este rezervat:

  • elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecțiilor, a temelor de acasă, a referatelor sau în vederea orientării școlare și profesionale;
  • elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar;
  • cadrelor didactice sau nedidactice din unitatea școlară.

Comportamentul în C.D.I.

Desfășurarea oricărei activități se face fără bagaje;
În CDI se vine pentru a citi, a asculta, a studia, a lucra. CDI-ul nu este nici sală de discuții, nici sală de mese. NU se bea, NU se mănâncă și se discută în șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți;
NU se vine în CDI pentru a nu face nimic. Se vine, în primul rând, pentru a face o cercetare care implică utilizarea documentelor (dicționarelor, enciclopediilor,…). De asemenea  NU se vine pentru activități de destindere, citind literatură, reviste, jurnale, ascultând casete, consultând CD-uri;
NU se pot consulta CD-uri sau casete PERSONALE;
Materialul pus la dispoziție NU trebuie deteriorat;
Elevii NU sunt autorizați să pună în funcțiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;
După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Nu uitați, un document prost plasat e un document pierdut!


Consultarea şi împrumutul

Toți elevii înscriși la CDI au un permis în baza căruia pot consulta și împrumuta diverse documente;
Durata împrumutului este de 14 zile, data limită a restituirii publicațiilor fiind indicată la fiecare împrumut;
Pentru lucrările consultate pe loc se completează Buletinul de Consultare;
NU se împrumută acasă periferice, casete audio și video, CD-uri.

Întârzieri şi deteriorări

  • Pentru documentele nerestituite la data prevăzută se vor emite înștiințări de restituire, transmise elevilor și părinților acestora prin intermediul profesorilor diriginți. După două înștiințări de restituire, documentele sunt considerate pierdute și se impută părinților.
    În cazul deteriorării documentelor, utilizatorul va primi o amendă stabilită în funcție de gravitatea daunei și de importanța documentelor.
    Elevilor cărora li s-au imputat documente sau cărora li s-au perceput amenzi le va fi interzis accesul în CDI pe perioadă limitată sau nelimitată.