CDI (CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE)
Norme C.D.I.
Accesul în CDI este rezervat:
 • elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecțiilor, a temelor de acasă, a referatelor sau în vederea orientării școlare și profesionale;
 • elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar;
 • cadrelor didactice sau nedidactice din unitatea școlară.
Comportamentul în C.D.I.
 • Desfășurarea oricărei activități se face fără bagaje;
 • În CDI se vine pentru a citi, a asculta, a studia, a lucra. CDI-ul nu este nici sală de discuții, nici sală de mese. NU se bea, NU se mănâncă și se discută în șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți;
 • NU se vine în CDI pentru a nu face nimic. Se vine, în primul rând, pentru a face o cercetare care implică utilizarea documentelor (dicționarelor, enciclopediilor,…). De asemenea  NU se vine pentru activități de destindere, citind literatură, reviste, jurnale, ascultând casete, consultând CD-uri;
 • NU se pot consulta CD-uri sau casete PERSONALE;
 • Materialul pus la dispoziție NU trebuie deteriorat;
 • Elevii NU sunt autorizați să pună în funcțiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;
 • După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Nu uitați, un document prost plasat e un document pierdut!

Consultarea şi împrumutul
 • Toți elevii înscriși la CDI au un permis în baza căruia pot consulta și împrumuta diverse documente;
 • Durata împrumutului este de 14 zile, data limită a restituirii publicațiilor fiind indicată la fiecare împrumut;
 • Pentru lucrările consultate pe loc se completează Buletinul de Consultare;
 • NU se împrumută acasă periferice, casete audio și video, CD-uri.
Întârzieri şi deteriorări
 • Pentru documentele nerestituite la data prevăzută se vor emite înștiințări de restituire, transmise elevilor și părinților acestora prin intermediul profesorilor diriginți. După două înștiințări de restituire, documentele sunt considerate pierdute și se impută părinților.
 • În cazul deteriorării documentelor, utilizatorul va primi o amendă stabilită în funcție de gravitatea daunei și de importanța documentelor.
 • Elevilor cărora li s-au imputat documente sau cărora li s-au perceput amenzi le va fi interzis accesul în CDI pe perioadă limitată sau nelimitată.

Profesor logoped Dr. Totolan Ecaterina Gabriela

♦ Obiective

 • Depistarea, evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari cuprinși sau nu în grădinițe și la școlarii mici;
 • Asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului/cititului la vârsta școlară;
 • Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară și socială;
 • Corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar.

♦ Activități specifice

 • Corectarea tulburărilor de pronunție;
 • Însușirea corectă a cititului și scrisului;
 • Dezvoltarea vorbirii;
 • Terapie în: bâlbâială, alalie, afazie, mutism electiv, autism;
 • Sprijinirea integrării copiilor cu  tulburări de limbaj în colectivitate;
 • Consiliere cadre didactice, părinți.

♦ Consecințele neintervenției la timp

 • Greutăți în transmiterea gândurilor proprii.
 • Neputința de a se exprima corect provoacă oboseală fizică și intelectuală;
 • Refuzul de a răspunde chiar atunci când știe lecția (insucces la învățătură);
 • Devin timizi, neîncrezători în forțele proprii, lipsiți de inițiative;
 • Tendința de a se izola de grup, dificultăți de integrare în colectiv

♦ Program

 • Luni – 9.00 – 11.00
 • Marti –Vineri: 8.00 – 12.00 : depistări în școlile și grădinițele arondate
 • Din data de 17.10.2016 : Terapie logopedică la cabinet conform programărilor.

„Copilul nou-născut poate să vadă, dar fără să înțeleagă ceea ce vede;poate să audă, dar nu să asculte; poate să zâmbească, dar nu să râdă; să scoată zgomote, dar nu să vorbească. Va învăța să facă toate acestea împreună cu noi, adulții!”

Cabinet Psiholog

Prof. Anişoara Căsărică, psiholog – psihoterapeut


În cadrul școlii noastre, funcționează începând cu anul școlar 2007-2008 un Cabinet de Asistență Psihopedagogică modern dotat și utilat, unde elevii, cadrele didactice și părinții se pot adresa cu încredere pentru a se consilia și pentru a-și rezolva probleme personale/interpersonale de ordin psihosociologic sau educațional, care privesc mediul școlar, dificultăți de relaționare și comunicare la nivel de microgrup/macrogrup (clasă de elevi, școală, familie, comunitate).


♦ Program:

 • Luni – 8.00 – 13.00 – Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța
 • Marți – 12.00 – 18.00 – Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța
 • Miercuri – 8.00 – 11.00 – Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța
 • Joi – 8.00 – 12.00 – Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța
 • Vineri – Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța

♦ Motto:

” Ai grijă cu ce-ți stropești visele. Stropește-le cu griji și teamă, și vor crește buruieni care vor sugruma viața din ele. Stropește-le cu optimism și soluții, și vei cultiva succesul. Totdeauna caută căi pentru transformarea problemelor în ocazii pentru succes. Permanent caută moduri de a-ți hrăni visele.” (Lao Tzu)