Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Cabinet Logopedic

 

Profesor logoped Dr. Totolan Ecaterina Gabriela

Activitate online

♦ Obiective

 • Depistarea, evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari cuprinși sau nu în grădinițe și la școlarii mici;
 • Asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului/cititului la vârsta școlară;
 • Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară și socială;
 • Corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar.

♦ Activități specifice

 • Corectarea tulburărilor de pronunție;
 • Însușirea corectă a cititului și scrisului;
 • Dezvoltarea vorbirii;
 • Terapie în: bâlbâială, alalie, afazie, mutism electiv, autism;
 • Sprijinirea integrării copiilor cu  tulburări de limbaj în colectivitate;
 • Consiliere cadre didactice, părinți.

♦ Consecințele neintervenției la timp

 • Greutăți în transmiterea gândurilor proprii.
 • Neputința de a se exprima corect provoacă oboseală fizică și intelectuală;
 • Refuzul de a răspunde chiar atunci când știe lecția (insucces la învățătură);
 • Devin timizi, neîncrezători în forțele proprii, lipsiți de inițiative;
 • Tendința de a se izola de grup, dificultăți de integrare în colectiv

Program la cabinet

 • Luni – 9.00 – 11.00
 • Marti –Vineri: 8.00 – 12.00 : depistări în școlile și grădinițele arondate
 • Din data de 17.10.2016 : Terapie logopedică la cabinet conform programărilor.

„Copilul nou-născut poate să vadă, dar fără să înțeleagă ceea ce vede;poate să audă, dar nu să asculte; poate să zâmbească, dar nu să râdă; să scoată zgomote, dar nu să vorbească. Va învăța să facă toate acestea împreună cu noi, adulții!”