Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Drepturi financiare elevi, burse

BURSE  elevi

Ordinul-5379-din-2022 – Criterii generale de acordare burse elevilor din învățământul preuniversitar

Cerere solicitare bursă

OME nr. 6203 din 04.11.2022  – privind modificarea anexei 1a Ordinul ministrului educatiei nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar

 
Transport elevi

Cerere decontare cheltuieli transport pentru elevi

ORDIN nr. 6.376 din 7 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare şi de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât localitatea de domiciliu

NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2022 privind modalitatea de acordare şi de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât localitatea de domiciliu

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 17 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011