Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

În anul școlar 2017-2018 Școala Gimnazială nr.7 ”Remus Opreanu” a fost evaluată de Agenția română de asigurare a calității în învățământul preuniversitar obținând calificativul FOARTE BINE .