Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021

În atenția părinților / tutorilor legal instituiți / împuterniciți legali Având în vedere Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar …