Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

Asoc. de părinți


ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI

„ŞCOALA REMUS OPREANU” CONSTANŢA

ESTE O PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ, DE DREPT PRIVAT, FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CU CARACTER NELUCRATIV ȘI APOLITIC:

 • ÎNFIINȚATĂ din 21.12.2009, conform certificatului de înscriere nr 38652/21.12.2009
 • SEDIUL în Constanța, Strada Adamclisi nr 4
 • DURATĂ DE FUNCȚIONARE – termen nedeterminat
 • FONDATORI: Vasilică Ion, Samson Nicolae Marius, Baciu Costică Marius

Formular Adeziune


♦ SCOPUL ASOCIAŢIEI

 • Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea calității precum și îmbunătățirea continuă a învățământului tn concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din Școala Gimnazială nr 7 „Remus Opreanu” Constanța
 • Susținerea și promovarea intereselor copiilor din Școala Gimnazială nr 7 „Remus Opreanu” Constanța și părinților acestora în relația cu cadrele didactice, conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Administrația Locală, sindicatele din învățământ, federații ale părinților, alte organizații naționale și internaționale și societatea civilă

♦ OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 • Promovarea comunicării și cooperării între copii/părinți și cadre didactice, conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Administrația Locală, sindicatele din învățământ, federații ale părinților, alte organizații naționale și internaționale și societatea civilă
 • Schimbul de informații în domeniul pedagogiei, culturii și civilizației românești cu organizații similare din țara și străinătate
 • Susținerea modernizării învățământului școlar și managementului acestuia
 • Participarea la acțiuni privind promovarea și îmbunătățirea actului educațional
 • Susținerea unor activități ale elevilor cu caracter educativ, cultural, profesional, social, economic și sportiv
 • Promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept
 • Susținerea legăturii permanente între managementul Școlii Gimnaziale nr 7 „Remus Opreanu” Constanța și Administrația Locală Constanța, cu privire la măsurile administrative, gospodărești și de securitate a elevilor care frecventează această unitate de învățământ

♦ CONSILIUL DIRECTOR  AL ASOCIAŢIEI 

 • Președinte – Ianculescu Gabriela;
 • Vicepreședinte – Hârâci George;
 • Contabil – Neculache Adriana;
 • Secretar – Popa Remus;
 • Membru – Bărbulescu Mircea;
 • Casier – Maer Cristina;
 • Cenzor – Lică Daniela;
 • Mandatar – Sava Lavinia.

Consiliul a fost ales prin Hotărârea nr.1 / 26.10.2017