Afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2021 și depunerea contestațiilor

Afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2021 și depunerea contestațiilor

Vă reamintim calendarul Evaluării Naționale 2021

07 – 11 iunie 2021            Înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021                    Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021                   Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021                    Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021                  Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021                  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021    Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021                      Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

În baza art. 4 din OMEC 3474 / 2021 și art. 11 (1) din OMEC 5455/2020, contestațiile se pot depune la sediul unității de învățământ sau pot fi transmise în format electronic la adresa de email informatician.sc7cta@gmail.com .

Art. 11 (1) Candidaţii care depun , respectiv transmit prin mijloace electronice, după caz, contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Formular cerere contestații

Atenție ! Se completează cerere pentru fiecare notă contestată.