Începe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021!

Începe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021!

Dragi elevi și părinți,

Luni, 08.02.2021, începe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021. În următoarea perioadă, organizarea şi desfăşurarea cursurilor în unitatea de învăţământ se va face pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, conform Ordinului comun nr.3235/93 din 4 februarie 2021 emis de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. În această situație, rata de incidență la nivelul municipiului Constanța fiind de 2,20, școala noastră va aplica scenariul 2, care prevede :„a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;b) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.”. Sperăm ca prin responsabilitatea și implicarea tuturor participanților la procesul instructiv-educativ, să traversăm în bune condiții și această etapă .