Centralizarea răspunsurilor la chestionarul de feedback

Centralizarea răspunsurilor la chestionarul de feedback

Prezentăm aici centralizarea răspunsurilor la chestionarul de feedback adresat Asociației de Părinți Școala „Remus Opreanu” ca urmare a trecerii activității instructiv-educative a școlii noastre pe platforma e-learning Google Clasroom, începând cu data de 23 aprilie 2020. Mulțumim părinților pentru promptitudine!

Rezultate chestionar învățământ ciclul primar

Rezultate chestionar învățământ ciclul gimnazial