Documentele medicale necesare elevilor la început de an școlar

Documentele medicale necesare elevilor la început de an școlar

În conformitate cu O.M. Sănătății nr. 1955/1995 și nr. 1147/2011, documentele medicale necesare elevilor la început de an școlar vor fi solicitate doar copiilor de clasă pregătitoare și celor veniți prin transfer.

Director,

Prof. Suba Aurora