Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța

prg2012-2013


 ♦ Responsabili în cadrul Comisiei

 • prof. Zodilă Gianina – Comisia Diriginților
 • prof. Chiriță Carmen – Proiecte și programe educative
 • prof. Crăciun Marian – Consiliul Elevilor
 • Director prof. Rădulescu Ingrid

Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, urmărește, în principal creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu Inspectoratul Școlar și cu reprezentanți ai comunității locale.

♦ Proiecte educative la nivelul şcolii

 • Talent, Creativitate, Valoare – „Suntem talentați, creativi și originali, suntem valoroși!”
  • cuprinde toate activitățile cultural artistice
  • stimulează creativitatea elevilor, simțul artistic
 • Școala pentru un viitor verde – „Sădește un pom pentru viața ta, cunoaște și creează  pentru viitorul tău!”
  • toate activitățile ecologice și științifice
  • creșterea interesului pentru descoperirea secretelor mediului înconjurător și protejarea acestuia, activităților cu caracter științific
 • „Dăruim, Prețuim, Iubim!” – „Și ei sunt ai noștri!”
  • toate activitățile umanitare și de voluntariat
  • sensibilizarea elevilor față de problemele sociale ale semenilor lor
 • Educația pentru sănătate: „Trăiești sănătos, gândești cutezător!”
  • toate activitățile de educație pentru sănătate și sportive
  • dezvoltarea armonioasă fizică și a personalității elevilor

♦ Proiecte şi parteneriate încheiate cu alte instituţii

Protocoale de colaborare

 • CLUB INTERACT EUXINUS – promovarea unui stil de viață sănătos cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului (14 noiembrie) prin intermediul proiectului „Zâmbește dulce”, inițiator prof. Rădulescu Ingrid
 • Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”, Constanta – proiect „Să învățăm să ne jucăm”- alternative de petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități ludice – coordonator prof. Cușa Corina
 • City Cinema Management SRL – Cinema Cityplex – motivarea elevilor la învățătură și formarea obișnuinței de a socializa prin vizionarea de spectacole film la cinematograf, rolul educativ al filmelor, interesul tinerilor pentru cultură – inițiator prof. Chiriță Carmen
 • Complex Muzeal de Știintele Naturii Constanța – stimularea interesului copiilor față de activitățile de observare a mediului cu tot ceea ce implică aceasta (flora, fauna, interacțiuni inter și intra specifice, populare și protecție) – inițiatori toți învățătorii
 • ASPIRO – Asociația pentru Promovarea Initiațivelor din România – proiect european „Colours of Europe”. Proiectul își propune să studieze asemănările și diferențele culturale și lingvistice dintre diferite țări ale Europei. Țările participante (Italia, Bulgaria, Turcia, Lituania, Polonia și România) vor lucra pe șase domenii diferite (istorie, geografie, turism, mediu, multiculturalitate, obiceiuri și tradiții), fiecare reprezentând o culoare.
 • Microproiectul național „Trăiesc sănătos – Mă iubesc, mă repect, iau atitudine!” – prof. Suba Aurora și prof. Tudose Marinela
 • Proiect Național „O viață sănătoasă” – prof. Agighioleanu Aurelia
 • Școala Gimnazială nr. 16, Constanța în cadrul proiectului „Sănătate, sport și voie bună” – prof. Cișmașu Alina

Conventii de colaborare

 • Universitatea „Ovidius”- Facultatea de Psihologie și Științele Educației Constanța și Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” – practică de specialitate și cercetare științifică a studenților specializării Psihopedagogie și alte activități cu caracter psihopedagogic cu sprijinul profesorului logoped prof. dr. Totolan Ecaterina

Acorduri de parteneriat

 • Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța – concursul de limba franceză „Le Petit Renard” – întărirea motivației elevilor de a aprofunda cunoștințele de limbă franceză – coordonator prof. Chiriță Carmen
 • Casa Corpului Didactic – dezvoltarea resurselor umane – cursuri de formare – inițiator prof. Rădulecu Ingrid
 • Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și ISJ Constanța – evenimentul sportiv și social „Parcuri pentru copii, parcuri pentru mișcare, parcuri pentru educație” din cadrul proiectului „Sportul pentru toți” – promovarea practicării exercițiilor fizice în timpul liber ca activitate recreativă – inițiator prof. Trancă Cristina
 • Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa, Dâmbovița – proiectul național „Joc de creion”
 • Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constanța – crearea de aptitudini în practicarea șahului, stimularea elevilor pentru „sportul minții” – inițiator prof. Chiriță Carmen
 • Școala cu clasele I-VIII nr. 8 Piatra Neamț, Neamț – proiectul interjudețean „Coșul Toamnei”, etapa a II-a, noiembrie 2012 – coordonatori prof. Denisov Lidia și prof. Cișmașu Alina
 • Parteneriat pentru implementarea programelor Junior Achivement – prof. Tudose Marinela și prof. Cișmașu Alina (click pentru detalii)
 • Poliția Română, Poliția Municipiului Constanța, Secția 2 Poliție – prevenirea și combaterea actelor de violență și a fenomenului de delicvență juvenilă, stoparea consumului de droguri, alcool, tutun, traficului de persoare și a abuzurilor
 • Centrul de asistență socială Poarta Albă – Căminul de bătrâni – colectarea de donații
 • Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța – Ziua fără tutun
 • Proiect educațional: Școli pentru un viitor verde – colectarea de peturi și compactarea lor prin progeamul TePet, proiect național – inițiator prof. Chiriță Carmen
 • Proiectul educațional ECOlimpiada elevilor – inițiatori toți învățătorii
 • Patrula de reciclare – campanie de colectarea și reciclare a deșeurilor
 • C.S.E.I  „Constantin Păunescu”, Recaș, Timiș – proiect interjudețean „Originalitatea estetică în lumea copilăriei”- prof. Denisov Lidia
 • Școala cu clasele I-VIII nr. 8 Piatra Neamț, Neamț – proiect național „Colind de Crăciun”, ediția a II-a – prof. Denisov Lidia